skip to Main Content

KANJI : Cấp (急)

KANJI : Cấp (急)

KANJI : Cấp (急)
KANJI : Cấp (急)

Âm On :  キュウ

Âm Kun : いそ.ぐ 

Nét : 9 Nét

Từ vựng :

急行:Tốc hành

急ぐ:Gấp

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search