skip to Main Content

KANJI : Biệt (別)

KANJI : Biệt (別)

KANJI : Biệt (別)
KANJI : Biệt (別)

Âm On : ベツ

Âm Kun : わか.れる    わ.ける

Từ vựng :

別: Đặc biệt

別れる: Ly biệt

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search