skip to Main Content

KANJI : Bệnh (病)

KANJI : Bệnh (病)

KANJI : Bệnh (病)
KANJI : Bệnh (病)

Âm On : ビョウ

Âm Kun : や.む    -や.み

Từ vựng :

病院: Bệnh viện

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search