skip to Main Content

KANJI : Ám (暗)

KANJI : 暗 ( Ám)

KANJI : 暗 ( Ám)

Âm On : アン

Âm Kun : くら.い    くら.む    くれ.る

Nét : 11 Nét

Từ vựng :

暗い:Tối

暗室:Phòng Tối

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search