skip to Main Content

Kanji : Hạ (下)

Kanji : Hạ (下)

Kanji : Hạ (下)
Kanji : Hạ (下)

Onyomi: KA, GE

Kunyomi: shita, shimo, sa(geru), o(rosu), ku(daru)

Từ vựng :

靴下 (tất,vớ)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search