skip to Main Content

Kanji : Độc (読)

Kanji : Độc (読)

Kanji : Độc (読)
Kanji : Độc (読)

Onyomi: DOKU, TOKU

Kunyomi: yo(mu)

Từ vựng :

読む (đọc)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search