skip to Main Content

Kanji : Đạo (道)

Kanji : Đạo (道)

Kanji : Đạo (道)
Kanji : Đạo (道)

Onyomi: DOU

Kunyomi: michi

Từ vựng :

道具 (dụng cụ)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search