skip to Main Content

Kanji : Đại (大)

Kanji : Đại (大)

Kanji : Đại (大)
Kanji : Đại (大)

Onyomi: DAI, TAI

Kunyomi: oo(kii), oo(i)

Từ vựng :

大きい (to lớn),

大変 (kinh khủng)

 

Xem thêm:

tổng hợp kanji N5

sách hán tự N5

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search