skip to Main Content

Kanji : Cổ (古)

Kanji : Cổ (古)

Kanji : Cổ (古)
Kanji : Cổ (古)

Onyomi: KO

Kunyomi: furu(i)

Từ vựng :

古い (cũ)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search