skip to Main Content
Chuukyuu Kara Manabu

Chuukyuu kara Manabu PDF

Chuukyuu kara Manabu

Chuukyuu kara Manabu

Chuukyuu kara Manabu PDF  gồm những sách nào?

Temabetsu Chuukyuu kara Manabu Trung Cấp テーマ別 中級から学ぶ日本語 là giáo trình tiếng Nhật Trung cấp được nhiều người sử dụng do nội dung hay và lượng bài tập nhiều. Nội dung bài hướng đến những bài đọc mang triết lý cuộc sống và nhiều bài học có ý nghĩa. Cấu trúc câu sách cũng xếp rất hay giúp học viên luyện đọc hiểu hiệu quả.

Các bạn có thể xem thêm từ vựng N3 để trau đồi thêm nhé

Chuukyuu kara Manabu

Xem thêm : Sách Chuukyuu kara Manabu

Chuukyuu kara Manabu PDF có gì đặc biệt :

Chuukyu de Manabu Nihongo

Bài 1. VÍ VON

Bài 2. (THIỆP HỒNG) BÁO TIN

Bài 3. LÀM VIỆC

Bài 4. SỬNG SỐT

Bài 5. ĂN UỐNG

Bài 6. あそぶ: CHƠI

Bài 7. いう: HỌC ĂN HỌC NÓI…

Bài 8. かざる/ LÀM ĐẸP

Bài 9. あらわす ー biểu hiện phái tính

Bài 10. いきる SỐNG

Bài 11. こまる/ CHUYỆN BỰC MÌNH

Bài 12. あつまる/ SỰ KẾT HỢP

Bài 13. つかう/ DÙNG (HAY KHÔNG)?

Bài 14. であう・ CUỘC HỘI NGỘ

Bài 15. わかりあう/ HIỂU NHAU

Bài 16. がんばる/ CỐ GẮNG

Bài 17. わける/ PHÂN CHIA NHÓM MÁU

Bài 18. かこむ QUÂY QUẦN

Bài 19. おもいだす/ HỒI ỨC

Bài 20. しらせる: TRUYỀN THÔNG

Bài 21.「まもる」 GÌN GIỮ

Bài 22.「ふれあう」/ SỰ TIẾP XÚC

Bài 23.「うたう」HÁT

Bài 24. なおす/ CHỮA BỆNH

Bài 25.「のびる」DÀI RA

Chuukyuu kara Manabu

Download sách Chuukyuu kara Manabu tại đây

Xem thêm : Luyện thi N3

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search