skip to Main Content

Kanji : Bắc (北)

Kanji : Bắc (北)

Kanji : Bắc (北)
Kanji : Bắc (北)

Onyomi: HOKU

Kunyomi: kita

Từ vựng :

北 (Bắc)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search