skip to Main Content

Kanji : An, Yên (安)

Kanji : An, Yên (安)

Kanji : An, Yên (安)
Kanji : An, Yên (安)

Onyomi: AN

Kunyomi: yasu(i)

Từ vựng :

安い (rẻ).

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search