skip to Main Content

Kanji : Ẩm (飲)

Kanji : Ẩm (飲)

Kanji : Ẩm (飲)
Kanji : Ẩm (飲)

Onyomi: IN

Kunyomi: no(mu)

Từ vựng :

飲み物 (đồ uống)

 

xem thêm :

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search