skip to Main Content

KANJI : Thải , Thắc (貸)

KANJI : Thải , Thắc (貸)

KANJI : Thải , Thắc (貸)
KANJI : Thải , Thắc (貸)

Âm On : タイ  

Âm Kun : か.す

Nét :   9 Nét

Từ vựng :

貸す: Mượn

賃貸 : Cho thuê

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search