skip to Main Content

KANJI : Tiến (進)

KANJI : Tiến (進)

KANJI : Tiến (進)
KANJI : Tiến (進)

Âm On : シン

Âm Kun : すす.む    すす.める

Nét :   10 Nét

Từ vựng :

進む: Tiến lên

進化 :Tiến hóa

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search