skip to Main Content

KANJI :  Chân (真)

KANJI :  Chân (真)

KANJI :  Chân (真)
KANJI :  Chân (真)

Âm On : シン

Âm Kun : ま-

Nét :   10 Nét

Từ vựng :

写真: Hình Ảnh

真ん中: Bên trong

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search