skip to Main Content

Kanji : Xuyên (川)

Kanji : Xuyên (川)

Kanji : Xuyên (川)
Kanji : Xuyên (川)

Onyomi: SEN

Kunyomi: kawa

Từ vựng :

川 (Sông)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search