skip to Main Content

Kanji : Xuất (出)

Kanji : Xuất (出)

Kanji : Xuất (出)
Kanji : Xuất (出)

Onyomi: SHUTSU

Kunyomi: de(ru), da(su)

Từ vựng :

出かける (đi ra ngoài)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search