skip to Main Content

Kanji : Xã (社)

Kanji : Xã (社)

Kanji : Xã (社)
Kanji : Xã (社)

Onyomi: SHA

Kunyomi: yashiro

Từ vựng :

社長 (chủ tịch)

xem thêm :

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search