skip to Main Content

Kanji : Xa (車)

Kanji : Xa (車)

Kanji : Xa (車)
Kanji : Xa (車)

Onyomi: SHA

Kunyomi: kuruma

Từ vựng :

電車 (tàu điện)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search