skip to Main Content

Kanji : Vạn (万)

Kanji : Vạn (万)

Kanji : Vạn (万)
Kanji : Vạn (万)

Onyomi: MAN, BAN

Kunyomi:

Từ vựng :

万年筆 : 100.000.000 Yên

 

Xem thêm:

tổng hợp kanji N5

sách hán tự N5

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search