skip to Main Content

Kanji : Văn, Vấn, Vặn (聞)

Kanji : Văn, Vấn, Vặn (聞)

Kanji : Văn, Vấn, Vặn (聞)
Kanji : Văn, Vấn, Vặn (聞)

Onyomi: BUN, MON

Kunyomi: ki(ku), ki(koeru)

Từ vựng :

聞く (nghe)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search