skip to Main Content

Kanji : Tử (子)

Kanji : Tử (子)

Kanji : Tử (子)
Kanji : Tử (子)

Onyomi: SHI, SU

Kunyomi: ko

Từ vựng :

子供 (trẻ em)

Xem thêm:

tổng hợp kanji N5

sách hán tự N5

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search