skip to Main Content

Kanji : Trường, Trưởng (長)

Kanji : Trường, Trưởng (長)

Kanji : Trường, Trưởng (長)
Kanji : Trường, Trưởng (長)

Onyomi: CHOU

Kunyomi: naga(i)

Từ vựng :

長い (dài)

部長 (bộ trưởng)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search