skip to Main Content

Kanji : Tiên (先)

Kanji : Tiên (先)

Kanji : Tiên (先)
Kanji : Tiên (先)

Onyomi: SEN

Kunyomi: saki

Từ vựng :

先週 (cuối tuần)

先生 (giáo viên, thầy cô giáo)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search