skip to Main Content

Kanji : Tiền (前)

Kanji : Tiền (前)

Kanji : Tiền (前)
Kanji : Tiền (前)

Onyomi: ZEN

Kunyomi: mae

Từ vựng :

名前 (tên)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search