skip to Main Content

Kanji : Thủy (水)

Kanji : Thủy (水)

Kanji : Thủy (水)
Kanji : Thủy (水)

Onyomi: SUI

Kunyomi: mizu

Từ vựng :

水曜日 (thứ 4)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search