skip to Main Content

Kanji : Thượng Thướng (上)

Kanji : Thượng Thướng (上)

Kanji : Thượng Thướng (上)
Kanji : Thượng Thướng (上)

Onyomi: JOU, SHOU

Kunyomi: ue, kami, a(geru), (agaru)

Từ vựng :

上着 (áo khoát)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search