skip to Main Content

Kanji : Thư (書)

Kanji : Thư (書)

Kanji : Thư (書)
Kanji : Thư (書)

Onyomi: SHO

Kunyomi: ka(ku)

Từ vựng :

辞書 (từ điển)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search