skip to Main Content

Kanji : Thủ (手)

Kanji : Thủ (手)

Kanji : Thủ (手)
Kanji : Thủ (手)

Onyomi: SHU

Kunyomi: te

Từ vựng :

手紙 (bức thư)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search