skip to Main Content

Kanji : Thoại (話)

Kanji : Thoại (話)

Kanji : Thoại (話)
Kanji : Thoại (話)

Onyomi: WA

Kunyomi: hanashi, hana(su)

Từ vựng :

電話 (điện thoại)

 

xem thêm :

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search