skip to Main Content

Kanji : thiểu, Thiếu (少)

Kanji : thiểu, Thiếu (少)

Kanji : thiểu, Thiếu (少)
Kanji : thiểu, Thiếu (少)

Onyomi: SHOU

Kunyomi: suko(shi), suku(nai)

Từ vựng :

少ない (Ít)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search