skip to Main Content

Kanji : Thiên (天)

Kanji : Thiên (天)

Kanji : Thiên (天)
Kanji : Thiên (天)

Onyomi: TEN

Kunyomi: ame, ama

Từ vựng :

天気 (thời tiết)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search