skip to Main Content

Kanji : Thiên (千)

Kanji : Thiên (千)

Kanji : Thiên (千)
Kanji : Thiên (千)

Onyomi: セン

Kunyomi: ち

Từ vựng :

千世 : Ngàn năm

千万円 : 10.000.000 Yên

 

Xem thêm:

tổng hợp kanji N5

sách hán tự N5

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search