skip to Main Content

Kanji : Tây (西)

Kanji : Tây (西)

Kanji : Tây (西)
Kanji : Tây (西)

Onyomi: SEI

Kunyomi: nishi

Từ vựng :

西 (Tây)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search