skip to Main Content

Kanji : Sơn (山)

Kanji : Sơn (山)

Kanji : Sơn (山)
Kanji : Sơn (山)

Onyomi: SAN

Kunyomi: yama

Từ vựng :

山 (núi)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search