skip to Main Content
Sổ Tay Tiếng Nhật Thương Mại pdf

Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại PDF

Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại PDF dành cho các học viên đã học xong tiếng Nhật sơ cấp. Nếu đã hoàn thành luyện thi N3 và luyện thi N2 xong thì học sẽ dễ dàng hơn. Sách Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại đặc biệt dành cho những người muốn đi  làm ở công ty Nhật.

Xem thêm : Giao tiếp Tiếng Nhật Trong Nhà Hàng

Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại PDF có đặc điểm gì:

 • Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại PDF là Sách sử dụng tiếng Nhật thông dụng hằng ngày áp dụng vào văn phòng. Đặc biệt được thiết kế thêm học viên những người không phải người bản xứ những kỹ năng giao tiếp cần thiết trong công việc.
 • Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại PDF được chia làm 10 chương, mỗi chương tập trung vào một chủ đề nhất định. Học viên có thể học bất kỳ chương nào mà không cần theo thứ tự.
 • Mỗi chương bắt đầu với  hội thoại cơ bản, bao gồm những cụm từ quan trọng,  và sau đó là tiếng nhật thương mại thực tế.
 • Ở mỗi chương của Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại PDF, sách sẽ liệt kê những cách nói không nên dùng với cấp trên, cách nói thường được dùng bởi nam giới, và cách nói được dùng bởi nữ.

Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại – Đặc điểm từng chương

 1. Chào hỏi
 2. Đối ứng trên điện thoại
 3. Nhờ vả
 4. Đặt hàng
 5. Rủ rê
 6. Cho phép
 7. Lời khuyên
 8. Truyền đạt thông tin
 9. Trần thuật ý kiến
 10. Trao đổi ý kiến

Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại PDF

Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại -> Download

Sách tiếng Nhật hy vọng qua quyển sách này Bạn học sẽ học được nhiều điều thú vị và áp dụng vào thực tế.

Xem thêm :

Sơ hữu ngay Sổ tay tiếng Nhật Thương Mại PDF với giá ưu đãi tại đây.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search