skip to Main Content
Shinkanzen N4 đọc Hiểu

Shinkanzen N4 đọc hiểu PDF

Shinkanzen N4 đọc hiểu PDF là Sách luyện JLPT N4 có cấu trúc lặp đi lặp lại dần dần các bài luyện đọc văn bản tiếng Nhật để người học có thể thi đỗ được kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Không chỉ có được biện pháp làm bài thi mà còn có thể học ” đọc hiểu” nói chung.

Shinkanzen N4 đọc hiểu PDF

Phần 1: Cùng rèn luyện kỹ năng đọc với Shinkanzen N4 đọc hiểu PDF

Phần này các bạn sẽ làm các bài luyện đọc văn bản dành cho những người chưa quen với việc đọc hiểu bằng tiếng Nhật. Khi trình độ tiếng Nhật nâng cao thì các cơ hội đọc các văn bản sẽ tăng lên . Do đó trong cuốn sách này chúng ta sẽ luyện cách đọc các đoạn văn.

 1. Kết hợp các dạng ngữ pháp câu
 2. Chổ ngắt câu
 3. Thành phần giải thích + Danh từ
 4. Ai là người thực hiện hành động
 5. Tâm trạng của người viết
 6. ý nghĩa hiểu được mối quan hệ đằng trước và đằng sau
 7. ” これ”、”それ”、v.v.
 8. Từ nối

Phần 2: Rèn năng lực trả lời câu hỏi

Shinkanzen N4 đọc hiểu PDF – Phần đọc hiểu nội dung ( bài đọc ngắn/ bài đọc cỡ vừa)

Có đề bài mang hình thức giống với đề thi. Trong phần ” giải thích đáp án” ở đằng sau có những câu giống với đề bài. Để cho dễ đọc, những hình thức dưới đây được thể hiện trong bài viết:

 •  Chổ ngắt câu
 • Danh từ được bổ sung ý nghĩa và thành phần bổ sung ý nghĩa cho nó
 • Những từ được lược bỏ
 • Dạng ngữ pháp (có đánh số ở trong ” Những dạng ngữ pháp trình độ N4 hữu dụng trong đọc hiểu” ở phần cuối cuốn sách ) (p.104 ~ 108)
 • Dấu chỉ ra đâu là thành phần quan trọng để trả lời câu hỏi.

Tìm kiếm thông tin

Bạn không phải đọc kỹ từ đầu đến cuối mà đọc xem qua tổng thể, tóm lấy mục đích hoặc điều bài viết muốn nói, chỉ đọc những phần cần thiết.

 • Bài hướng dẫn
 • Bản Thông báo
 • Chú ý

Phần 3: Cùng làm thử nhiều bài thi

Trong phần này chúng ta sẽ giải các đề bài có hình thức giống với các đề thi thực tế:

 • Bài đọc ngắn: bài đọc cỡ chừng 100~200 chữ sẽ có một câu hỏi.
 • Bài văn cỡ vừa: bài đọc cỡ chừng 450 chữ sẽ có 4 câu hỏi

Việc giải được nhiều đề là rất quan trọng để có thể đọc được nhanh và chính xác các bài đọc. Nếu bạn giải được nhiều đề trong phần 3 thì năng lực đọc hiểu của bạn sẽ dần dần được hình thành.

Sách tiếng Nhật Daruma rất hy vọng với quyển Shinkanzen N4 đọc hiểu PDF các bạn sẽ làm tốt được phần đọc hiểu.

Shinkanzen N4 đọc hiểu
Shinkanzen N4 đọc hiểu PDF

Download tại đây.

Xem thêm

Trọn bộ sách Shinkanzen N4 giá rẻ dùng để luyện thi JLPT tại đây.

Shinkanzen N4 trọn bộ - Nhà Sách Daruma
Shinkanzen N4 trọn bộ – Nhà Sách Daruma

Nếu các bạn có nhu cầu Luyện thi N3 thì liên hệ trực tiếp với trung tâm nhé.

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search