skip to Main Content

Kanji : Quốc (国)

Kanji : Quốc (国)

Kanji : Quốc (国)
Kanji : Quốc (国)

Onyomi: KOKU

Kunyomi: kuni

Từ vựng :

外国人 (người ngoài quốc)

xem thêm :

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search