skip to Main Content

Kanji : Phân, Phận (分)

Kanji : Phân, Phận (分)

Kanji : Phân, Phận (分)
Kanji : Phân, Phận (分)

Onyomi: FUN, BU, FUN

Kunyomi: wa(keru), wa(karu), wa(kareru)

Từ vựng :

三十分 (30 phút)

自分 (bản thân)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search