skip to Main Content

Kanji : Nữ (女)

Kanji : Nữ (女)

Kanji : Nữ (女)
Kanji : Nữ (女)

Onyomi: JO, NYO

Kunyomi: onna, me

Từ vựng :

女の子 (bé gái)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search