skip to Main Content

Kanji : Niên (年)

Kanji : Niên (年)

Kanji : Niên (年)
Kanji : Niên (年)

Onyomi: NEN

Kunyomi: toshi

Từ vựng :

今年 : Năm nay

法年: Năm ngoái

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search