skip to Main Content
にでも

にでも (nidemo) cách dùng にでも

にでも

Chúng ta có cách nói 来週にでも、や 来年にでも

Ví dụ :来週にでもランチに行こうか?

Trường hợp này ám chỉ thời gian thuận tiện trong tuần sau làm hành động đó cũng được。

Tuy nhiên không nên dùng trong những trường hợp rõ ràng, chuẩn chỉnh

Ví dụ nếu nói rằng 来年にでも学校に入学するよ sẽ dẫn đến cảm giác mơ hồ. Vì vậy nên cẩn thận khi dùng mẫu này

Xem thêm: tổng hợp ngữ pháp N2

Luyện thi n2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search