skip to Main Content

Kanji : Nhĩ (耳)

Kanji : Nhĩ (耳)

Kanji : Nhĩ (耳)
Kanji : Nhĩ (耳)

Onyomi: JI

Kunyomi: mimi

Từ vựng :

耳 (lỗ tai)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search