skip to Main Content

Kanji : Nhân (人)

Kanji : Nhân (人)

Kanji : Nhân (人)
Kanji : Nhân (人)

Onyomi: JIN, NIN

Kunyomi: hito

Từ vựng :

人々 (mọi người)

 

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search