skip to Main Content

Kanji : Ngữ (語)

Kanji : Ngữ (語)

Kanji : Ngữ (語)
Kanji : Ngữ (語)

Onyomi: GO

Kunyomi: kata(ru), kata(rau

Từ vựng :

英語 (tiếng Anh)

 

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back To Top
×Close search
Search