skip to Main Content
Ngữ Pháp つもりだ

Ngữ pháp つもりだ-Ngữ pháp N4

Học tiếng Nhật 365 xin giới thiệu đến các bạn mẫu Ngữ pháp つもりだ

Ngữ pháp つもりだ

Ý nghĩa: Định.

Cấu trúc:

V-る/V-ない + つもりだ

Cách sử dụng:

Diễn tả ý chí, ý định. Ý chí của người nói hay của ngôi thứ 3 đều dùng được. 「V-ないつもりだ」diễn tả ý chí không làm một hành động nào đó. Trường hợp lược bỏ động từ, thì sẽ dùng「その」. Nếu như nói 「はい、つもりです」là sai.

Ví dụ:

来年はヨーロッパへ旅行するつもりだ。

Sang năm tôi định đi du lịch châu Âu.

A: これから、美術館へもいっらしゃいますか。

Sau chỗ này anh còn đến Viện bảo tàng mĩ thuật nữa, phải không?

B: ええ、そのつもりです。

Vâng, tôi định như thế.

Tham khảo ngay Giáo trình Luyện thi N4 nhé!

わたしは   大阪に行くつもりです。

Tôi sẽ đi Osaka.

彼は日本に留学するつもりです。

Anh ấy định đi Nhật du học.

彼女は あたらしい靴を買うつもりです。

Cô ấy định mua giày mới.

Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về mẫu Ngữ pháp つもりだ. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm: 

Ngữ pháp と言っていました

Tổng hợp ngữ pháp N4

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search