skip to Main Content
Ngữ Pháp てからでないと

Ngữ pháp てからでないと -Luyện thi JLPT N2

Qua bài viết này hãy cùng Học Tiếng Nhật 365 học ngữ pháp てからでないと nhé!!! Chúng tôi sẽ  mang đến cho các bạn cách sử dụng, ý nghĩa, cấu trúc của ngữ pháp てからでないと, bên cạnh đó là các câu ví dụ trong các trường hợp cụ thể thường sử dụng trong cuộc sống.

Ngữ pháp てからでないと

1. Ý Nghĩa:Nếu không phải sau khi… thì không thể… , chỉ sau khi… mới có thể….

2. Cách sử dụng

 • Ngữ pháp てからでないと diễn tả một điều kiện phải thỏa mãn để thực hiện một điều gì đó, theo hình thức 「X てからでないと/なければ/なかったら Y」. Có nghĩa là “nếu không phải sau khi làm X thì không thể làm Y”. Cũng có trường hợp những cách nói diễn tả thời gian được sử dụng trực tiếp.
 • Ngữ pháp てからでないと thường sự thể phía sau là những sự việc không hay, không mong muốn (đi với thể phủ định của khả năng hoặc miêu tả khó khăn…)

3. Cách kết hợp

Vてからでないと

なければ

なかったら

♥♥Hãy cùng tham gia Khóa học cấp tốc N2 để nâng cao trình độ tiếng nhật các bạn nhé!!♥♥

4. Ví dụ

 • A:いっしょに帰ろうよ。

→Thôi, mình hãy cùng về đi.

B:この仕事が終わってからでないと帰れないんだ。

→Công việc này phải xong thì mới về được.

 • わが社では、社長の許可をもらってからでなければ何もできない。

→Ở công ty của tôi, nếu không được phép của giám đốc thì không thể làm được gì.

 • まずボタンを押して、次にレバーを引いて下さい。ボタンを押してからでなければ、レバーはうごきません。

→Trước hết hãy ấn nút, kế đến là kéo cần gạt. Chỉ sau khi ấn nút thì cần gạt mới chuyển động.

 • 親の許可をもらっからでなければ、申し込めない。

→Nếu không có sự cho phép của bố mẹ thì không thể đăng kí.

 • 手続きしからでないと図書館の本は借りられない。

→Nếu không làm thủ tục thì không thể mượn sách của thư viện.

 • 手を洗っからでないと、食べてはいけない。

→Trừ khi là rửa tay nếu không thì không được ăn.

 • 事実関係をしっかり認識からでないと、その件についてはコメントできません。

→Tôi không thể nhận xét về vấn đề đó trừ khi tôi hoàn toàn hiểu rõ mối quan hệ thực tế.

 • 両親相談してからでないと、自分で決められません。

→Nếu không thảo luận với bố mẹ thì tôi không thể nào tự mình quyết định được.

 • 証拠をつかんからでないと、彼を逮捕することはできない。

→Bạn không thể bắt anh ta trừ khi bạn có bằng chứng.

Để học tiếng nhật một cách hiệu quả, các bạn hãy tham khảo phương pháp học tiếng nhật nhé!!!!

Xem các bài đã đăng: Tổng hợp ngữ pháp N2

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search