skip to Main Content
Ngữ Pháp にとどまらず

Ngữ pháp にとどまらず- Ngữ pháp N1- Luyện thi JLPT

Hôm nay học tiếng Nhật 365 sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu Ngữ pháp にとどまらず-JLPT N1!

Ngữ pháp にとどまらず

Cấu trúc: N にとどまらず

Ý nghĩa: Không chỉ, không dừng lại ở….

Trong ngữ pháp にとどまらず, đi sau một danh từ chỉ khu vực hoặc thời gian,… và diễn tả ý nghĩa ” không chỉ thu gọn trong phạm vi đó”, ” không chỉ cái đó”.

Ví dụ:

  • 無意識な人のせいで、人口資源にとどまらず、自然資源も破壊されるだろう。

→ Do những người vô ý thức như vậy thì không chỉ tài nguyên nhân tạo mà còn cả tài nguyên thiên nhiên cũng bị phá hoại.

  • アメリカ大統領の行動はアメリカにとどまらず、世界にも振動されました。

→ Hành động của tổng thống Hoa Kỳ đã làm chấn động không chỉ trong phạm vi Mỹ mà còn cả thế giới.

  • 高橋さんの書いた文章は内容にとどまらず、書き方にも特別な点がある。

→ Đoạn văn mà anh Takahashi đã viết thì không chỉ nội dung mà cả cách viết cũng có điểm đặc biệt.

  • その台風は海岸にとどまらず、都内の近くにも大きい影響がある。

→ Cơn bão đó có ảnh hưởng lớn không chỉ trong phạm vi bờ biển mà ngay cả khu vực cận thành phố nữa.

Tham khảo: Luyện thi cấp tốc N1

  • 彼女のデザインした服装は国内にとどまらず、海外でも人気がある。

→ Quần áo cô ta thiết kế thì không chỉ phạm vi trong nước mà cả nước ngoài cũng được yêu thích.

  • その流行は大都市にとどまらず地方にも広がっていった。

→ Kiểu thời trang đó không chỉ dừng lại ở các đô thị lớn, mà đã lan rộng về các địa phương.

  • 干ばつはその年だけにとどまらず、その後3年間も続いた。

→ Hạn hán không chỉ dừng lại ở năm đó, mà sau đó đã kéo dài đến 3 năm.

Tham khảo: 5 phương pháp học kanji hiệu quả

  • 大気汚染による被害は、老人や幼い子供達にとどまらず、若者達にまで広がった。

→ Thiệt hại do ô nhiễm khí quyển không dừng lại ở người già và trẻ con mà đã lan rộng đến cả người trẻ

  • マスメディアによる情報というものは、今や一国にとどまらず、世界中に伝わる。

→ Thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, giờ đây không chỉ được truyền tải trong một quốc gia mà còn có thể truyền ra toàn thế giới.

  • 一人の人間の明るさは、場を明るくするにとどまらず、周囲の人々に心身の活力をも与える。

→ Sự rạng ngời của một con người không chỉ làm sáng một nơi, mà sức sống của thể chất và tâm hồn đó còn lan tỏa đến những người xung quanh.

Xem thêm: Ngữ pháp はおろか

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Search