skip to Main Content
Ngữ Pháp にあって

Ngữ pháp にあって – Ngữ pháp N1- Luyện thi JLPT

Hôm nay học tiếng Nhật 365 sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu Ngữ pháp にあって-JLPT N1!

Ngữ pháp にあって

Cấu trúc: N にあって/にあっても

Ý nghĩa: Trong hoàn cảnh, trong lúc, trong trường hợp.

Đi sau danh từ, và diễn tả ý nghĩa “trong tình huống mà danh từ đó chỉ thị”.

Lưu ý: Ngoài にあって,  còn thường sử dụng dưới câu trúc にあっても diễn tả ý nghĩa “Dù trong tình huống mà N biểu thị thì…”. Vế sau diễn tả một điều hoàn toàn khác với điều mà mình dự đoán. Đây là cấu trúc mang tính văn viết.

Ví dụ: 

 • 異国の地にあって、仕事を探すこともままならない。
  Trong hoàn cảnh ở xứ lạ quê người , việc kiếm việc làm không thể theo ý muốn mình được.
 • 住民代表という立場にあって、寝る時間も惜しんでその問題に取り組んでいる。
  Với cương vị là đại biểu của cư dân địa phương, tôi đã bỏ cả thời gian ngủ để đối phó với vấn đề đó.
 • 大臣という職にあって、不正を働いていたとは許せない。
  Ở chức vụ Bộ trưởng mà lại làm việc bất chính, thật không thể tha thứ được.
 • 母は病床にあって、なおも子供達のことを気にかけている。
  Mẹ tôi, đã nằm trên giường bệnh mà vẫn còn lo nghĩ tới các con.
 • 指導者という職にあって、無責任に働いていたとは許せない。
  Ở chức vụ lãnh đạo mà lại làm việc vô trách nhiệm, thật không thể tha thứ được.
 • お祖父さんは入院にあって、私の勉強を気にかけている。
  Trong lúc nằm viện mà ông nội vẫn lo nghĩ về việc học của tôi.

Tham khảo: Lớp luyện thi cấp tốc N1

 • 彼は苦境にあっても、まげずに頑張っている。
  Anh ấy dùng trong hoàn cảnh ngặt nghèo, vẫn cố gắng không nản lòng.
 • 暖かい家庭の中にあっても、彼女の心は満たされなかった。
  Sống trong một gia đình đầm ấm, nhưng trong lòng cô ấy vẫn cảm thấy thiếu thốn.
 • 母は死の間際にあっても、子供達の幸福を願い続けた。
  Mẹ tôi dù đang ở tình trạng cận kề cái chết, vẫn cầu mong cho con cái được hạnh phúc.
 • 悪い状況にあっても、彼はいつも楽観的に暮らしている。
  Dù trong hoàn cảnh xấu thì anh ấy lúc nào cũng sống một cách lạc quan.
 • 最低な場合にあっても、彼女は乗り越えるために一所懸命がんばります。
  Dù trong hoàn cảnh xấu nhất thì cô ấy cũng cố gắng hết sức để vượt qua.

Tham khảo: Mệnh đề bổ ngữ trong tiếng Nhật

Xem thêm: ~を皮切りに

This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top
×Close search
Search